Szanowni Państwo,

II konferencja poświęcona żywności genetycznie modyfikowanej odbywająca się w ramach cyklu edukacyjnego „Mity i rzeczywistość” dobiegła końca. Nadszedł zatem czas podsumowań i podziękowań.

Dziękujemy parlamentarzystom, przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, patronom i partnerom konferencji za wsparcie udzielone przy realizacji tego ważnego społecznie projektu.

Naszych Prelegentom dziękujemy za przygotowanie i prezentację doskonałych  wystąpień, które poruszały najbardziej wrażliwe kwestie związane z problematyką wykorzystania inżynierii genetycznej w sektorze rolno-spożywczym. Ich bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie zapewniły wysoki poziom merytoryczny  konferencji i przyczyniły się do swobodnej wymiany poglądów i opinii.

Uczestnicy Konferencji wskazywali wielokrotnie na rażąco niskie nakłady finansowe przeznaczane na badania naukowe nad GMO oraz na brak rozwiązań legislacyjnych, dualizm prawny w Polsce – ustawa dopuszczająca stosowanie nasion, podczas gdy dwa rozporządzenia do ustawy zakazujące upraw roślin transgenicznych. Podkreślali zdecydowanie pilną potrzebę uruchomienia działań edukacyjnych na wszystkich poziomach, włącznie ze środowiskami polityków i mediów, gdyż w obiegowej opinii problematyka GMO prezentowana jest w sposób wręcz amatorski, tymczasem polski konsument winien mieć dostęp do pełnej i profesjonalnej wiedzy na ten złożony temat. Zakończone w miniony piątek spotkanie było pierwszym tak szerokim i otwartym forum specjalistów zaangażowanych w problematykę GMO w Polsce, reprezentujących różne, czasami wręcz skrajnie odmienne poglądy, co stworzyło doskonałą możliwość otwartej i merytorycznej dyskusji .

Wnioski i konkluzje z zakończonej debaty Organizatorzy przedstawią kompetentnym jednostkom administracji publicznej jak również komisjom parlamentarnym, zaś sama inicjatywa w ramach cyklu edukacyjnego
“Mity i Rzeczywistość”, będzie kontynuowana w kolejnych edycjach .

Dlatego mamy nadzieję, że będziemy kontynuować ten wspólny wysiłek i spotkamy się w przyszłym roku.


podpis_prezesa
dr Włodzimierz W. Sukiennik

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego